Giv os besked om midlertidig overnatning

Hvad er midlertidig overnatning?

Midlertidig overnatning er kortvarige natophold på op til 7 døgn i bygningsafsnit, hvor der normalt ikke foretages overnatning eks. en skole, daginstitution, idrætshal, selskabslokale mv.
Der må maksimalt foregå 50 overnatningsdøgn på samme sted i løbet af et kalenderår.

Skal der ansøges om midlertidig overnatning?

Der skal ikke ansøges om midlertidig overnatning, dog skal det meddeles til Roskilde Brandvæsen.
Meddelelse af midlertidig overnatning skal ske igennem brandvæsnets hjemmeside senest 14 dage før første overnatningsdøgn.

Hvad er reglerne?

  • Der skal udarbejdes en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter flere end 50 personer
  • Der skal være en brand- og evakueringsinstruks
  • Der skal være udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand
  • Ved overnatning med mere end 150 personer skal der være mindst én fast vågen vagt
  • Der skal udfyldes driftsjournal

Læs mere om brand- og evakueringsinstruks

Læs mere om driftsjournal

Brandsyn

Roskilde Brandvæsen kan vælge at foretage brandsyn af bygningsafsnit hvor der pågår midlertidig overnatning. 

Brandsynet kan foretages både varslet og u-varslet. 

Læs mere om brandsyn