Brand- og evakueringsinstruks

Hvad er en brand- og evakueringsinstruks?

En brand- og evakueringsinstruks er en instruks der fylder maksimalt 1 side, og som kort beskriver hvordan brandvæsnet alarmeres i tilfælde af brand, hvordan personer i bygningen bliver varslet om brand, og hvordan personer skal forholde sig og forlade bygningen.

Brand- og evakueringsinstruksen er ikke det samme som en evakueringsprocedure, en flugtvejsplan eller en beredskabsplan. 

Læs mere om beredskabsplanlægning

Hvorfor skal du have en brand- og evakueringsinstruks?

En brand- og evakueringsinstruks har til formål at oplyse personale, brugere og andre personer i en bygning om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand. I mange bygningsafsnit vil brand- og evakueringsinstruksen være et krav som følge af bygningsreglementet. 

Punkter i brand- og evakueringsinstruksen

  • Hvordan der varsles (talevarsling, tonevarsling, brandtryk eller andet)
  • Hvordan brandvæsnet alarmeres inkl. alarmeringsadresse (ved at ringe 1-1-2 eller ved aktivering af et automatisk brandalarmanlæg ABA)
  • Evakuering inkl. samlingssted (Hvordan pågår evakuering? Er den zoneopdelt? Hvem har ansvar?)
  • Redning og slukning
  • Information til brandvæsnet (en person sendes ud for at møde brandvæsnet som skal oplyses om nærmeste adgangsveje, særlige farer, savnede personer, hvad der brænder samt brandens omfang)
  • Særlige forhold (eks. slukning af lydanlæg m.v.)