Driftsjournal

Hvad er en driftsjournal?

En driftsjournal er et kontrolskema til egenkontrol. Driftsjournalen skal typisk udfyldes inden der skal foregå en aktivitet.

Driftsjournal er dog et ord, som benyttes i flere forskellige sammenhæng, dette gennemgås derfor nedenfor.

Hvis du har et forsamlingslokale

En driftsjournal for et forsamlingslokale skal kontrolleres og udfyldes med følgende terminer:

  • Forud for enhver ændring i brugen af rummet.
  • For rum hvor der ikke sker daglige ændringer, skal eftersynet foretage en gang om måneden. Dette er f.eks. gældende for butikker, butikscentre, kirker, biografsale, restauranter, cafeer, idrætshaller el.lign.
  • For lokaler hvor der jævnligt sker ændringer i opsætningen, eller for specielle objekter, skal eftersynet fortages før hver benyttelse af rummet. Dette er f.eks. gældende for koncertsale, teatre, loppemarked, diskoteker, midlertidige arrangementer el.lign.

Læs mere om forsamlingslokaler

Hvis du afholder midlertidig overnatning

Ved midlertidig overnatning skal der udfyldes driftsjournal før lokalet benyttes til midlertidig overnatning samt hver dag ved overnatninger der varer flere døgn.

Driftsjournalen skal udføres efter punkt 7.3.11, 7.3.8.10.4, 7.3.6 og 7.3.8.4 i Kapitel 7.

Hvis du har et ABA-anlæg

Der skal udarbejdes driftsjournaler for forsamlingslokaler (anvendelseskategori 3) og forsamlingstelte til over 150 personer.

Driftsjournalen kan bl.a. indeholde punkter om flugtveje, flugtvejsbelysning, varsling, branddøre, instruktion af personale mv. journalen skal dog altid tilpasses de lokale forhold.

Driftsjournalen skal udfyldes forinden hver brug af lokalet og skal opbevares således, at den kan fremvises ved brandsyn og andre tilsyn.