Log-bog

Hvad er en log-bog?

En log-bog er en række skemaer hvori egenkontrol med brandtekniske installationer skal logges. Dette gøres efter et tilhørende terminsskema som findes i kapitel 7.
Serviceeftersyn og eksterne kontroller skal ligeledes indføres i log-bogen af de udførende parter.

Lovgivningen bag

Kravet om log-bog kommer fra Bygningsreglementet.

Log-bog i forbindelse med brandsyn

Med indførelsen af en ny brandsynsbekendtgørelse 1 januar 2022, er det nu Brandvæsnets opgave at kontrollere, at log-bogen er udfyldt og udfyldt korrekt, i forbindelse med brandsyn.