Forsamlingslokaler

Hvad er et forsamlingslokale?

Et forsamlingslokale eller forsamlingslokaleafsnit består af mange forskellige typer lokaler. Fælles for dem er, at de er indplaceret i anvendelseskategori 3 – der er plads til mange mennesker, personer der opholder sig i lokalet er selvhjulpne og har ikke nødvendigvis kenskab til lokalitetens flugtveje. Eksempler på forsamlingslokaler er bl.a.:

 • Forsamlingslokaler
 • Restauranter
 • Koncertsale
 • Idrætshaller
 • Eventhaller
 • Teater
 • Biografer
 • Diskoteker

Hvornår skal der foretages brandsyn på et forsamlingslokale?

Et forsamlingslokale er brandsynspligtigt når det er godkendt til ophold for over 150 personer.

Lokaler der er godkendt til et mindre personantal, men som deler flugtvej, hvor lokalerne til sammen er til over 150 personer, er også brandsynspligtigt. Dette er et forsamlingslokaleafsnit.

Hvilke særlige regler er gældende for forsamlingslokaler? 

Forsamlingslokaler der er godkendt til over 150 personer skal have:

 • En godkendt pladsfordelingsplan
 • En el-sikkerhedsattest
 • En driftsjournal
 • En brand- og evakueringsinstruks

Herudover kan brandvæsnet benytte beredskabsloven til, at stille særlige vilkår til et arrangement eller dets indretning i et forsamlingslokale.

Læs mere om forsamlingslokaler