Førstehjælpere med særligt ansvar

Formålet med kurset er at give deltagerne teoretisk og praktisk kendskab til den grundlæggende førstehjælp, så de er i stand til at hjælpe ved
almindeligt forekommende ulykker og pludseligt opstået sygdom.
Endvidere være i stand til at hjælpe en tilskadekommen uden vejrtrækning og hjertefunktion.

Varighed: 12 timer over 2 dage.