Om os

Læs mere om Roskilde Brandvæsen, Beredskabskommissionen og se ledige stillinger hos os.

Om Roskilde Brandvæsen

Roskilde Brandvæsen dækker et geografisk område på 212 km2, fordelt på fjordkyst, områder med natur og mark, tæt bymæssig bebyggelse, erhvervsparker og områder som er under udvikling. 

Roskilde Brandvæsen er fordelt over 2 områder, Station Roskilde med 1-minuts beredskab, vores 5-minuts deltidsberedskab, vores frivilligenhed samt Station Jyllinge med 5-minuts deltidsberedskab.

Risikobaseret Dimensionering

I 2005 kom Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

Formålet med den risikobaserede dimensionering er, at det kommunale redningsberedskab (brandvæsen) skal identificere og analysere de lokale risici, som skal lægges til grund for dimensioneringen af redningsberedskabet.

I analysen indgår bl.a. identifikation af særlige risikoobjekter i kommunen, antal udrykninger, udrykningstyper, udrykningstider mv.

Dimensioneringen udarbejdes af det lokale redningsberedskab (Roskilde Brandvæsen) hvert fjerde år svarende til hver valgperiode.

Den risikobaserede dimensionering skal godkendes af kommunalbestyrelsen og kommenteres af Beredskabsstyrelsen.

Roskilde Brandvæsen har i 2020 fået godkendt den seneste risikobaserede dimensionering i kommunalbestyrelsen, og den er således gældende de næste 4 år.

Beredskabskommissionen

Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Redningsberedskabet skal yde en i forhold til lokale risici forsvarlig, forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Kontakt os

Gammel Vindingevej 10
4000 Roskilde

Mandag - torsdag

8 - 15

Fredag

8 - 13