Driftsansvarlig for brandtekniske installationer

Hvilke opgaver skal den driftsansvarlige udføre?

Såfremt virksomheden har brandtekniske installationer (ABA, AVS, ABV m.v.), skal anlægsejer udpege en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligehold af anlægget.

Den driftsansvarlige person skal tilse, at anlægget til en hver tid er funktionsdygtigt, samt at fejl og mangler konstateres og omgående udbedres. Herudover har den driftsansvarlige person ansvaret for betjening af anlægget samt at service, reparation og inspektion rekvireres og gennemføres som beskrevet i relevante vejledninger, retningslinjer og forskrifter.

Herudover skal den driftsansvarlige person kunne dokumentere at have gennemgået:

  • En driftsinstruktion fra installationsfirmaet

Såfremt der er tale om et ABA-anlæg skal den driftsansvarlige personer have gennemgået et bruger kursus i brandforebyggelse og forebyggelse af uønskede alarmer (005 kursus).

Dokumentation for bestået kursus skal opbevares ved ABA centralen.