Beredskabsplanlægning

Hvad er en beredskabsplan?

En beredskabsplan er din organisations roadmap til hvordan I skal håndtere uforudsete hændelser og kriser. Beredskabsplanen er jeres how-to og det er derfor vigtigt at den udarbejdes på en måde som gør den handlingsorienteret.

En beredskabsplan består af en hovedplan som kan være suppleret af delplaner, indsatsplaner og actioncards.

Hvorfor skal du og din organisation have en beredskabsplan?

En beredskabsplan hjælper dig og din organisation til at kunne sætte hurtigt ind over for hændelser og tilsikre en fortsat drift, hvis uheldet er ude.

Beredskabsplanen skal beskrive forskellige scenarier for hændelser, som organisationen kan udsættes for, samt hvordan hændelserne imødekommes og afhjælpes. Herudover skal det tydeligt fremgå, hvilke roller der har hvilket ansvar og opgaver i forbindelse med en hændelse.

Eksempler på hændelses scenarier

Afhængig af hvilken type organisation du har, skal der lægges vægt på forskellige scenarier. I en daginstitution kan det være vigtigt at beskrive scenarier såsom børn der er kommet utilsigtet til skade, eller at daginstitutionen ikke kan benyttes pga. uforudsete hændelser, eksempelvis brand.
For ældreplejen kan scenarier eksempelvis være at det ikke er muligt at komme frem til borgeren og for en større engros virksomhed vil det være vigtigt at beskrive hvad der skal gøres hvis der eksempelvis er problemer i forsyningskæden med leverancer fra en underleverandør.

Scenarierne er mange, og det er derfor kun fantasien der sætter grænser. Det vigtigste er, at planen og scenarierne beskriver de største trusler der er for organisationens drift, og hvordan disse afhjælpes. En beredskabsplan skal derfor være handlingsorienteret og indeholde grundige beskrivelser af de forskellige scenarier.