Ansøg om salg, opbevaring og brug af fyrværkeri

Skal du opbevare og sælge fyrværkeri, eller skal du affyre fyrværkeri uden for Nytårssæsonen, skal du have tilladelse til dette fra kommunalbestyrelsen (Roskilde Brandvæsen) – dette gælder både for butikker og professionelle fyrværkere. Afhængig af oplagstype er der forskel på om du skal anmelde eller ansøge.

Hvornår skal du foretage en anmeldelse?

Du skal anmelde opbevaring af fyrværkeri, hvis du opbevarer konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i detailledet, såfremt opbevaring sker i overensstemmelse med §20 og §21 i Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler af 16712/2009

Anmeldelse af opbevaring af konsumfyrværkeri skal ske til kommunalbestyrelsen (Roskilde Brandvæsen) 14 dage før opbevaring finder sted

Hvornår skal du lave en ansøgning?

Skal du opbevare større mængder fyrværkeri end angivet i §20 og §21, skal du søge om tilladelse hertil.  Der ansøges hos Roskilde Brandvæsen.

  • Ansøgninger om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal være vedlagt relevant tegningsmateriale, beskrivelse af arbejdsmæssige rutiner samt opbevaringsforhold
  • Tilladelse til opbevaring i detailledet kan meddeles i perioden den 24. november til og med den 1. februar
  • Al opbevaring skal ske efter bestemmelserne i de Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
  • Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må kun ske i salgslokaler fra den 15. december til og med den 31. december
  • Fra den 24. november til og med den 14. december skal opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ske i ubrudt emballage i et tilstødende lokale eller andet godkendt opbevaringssted
  • Konsumfyrværkeri må kun sælges i perioden fra den 15. december til og med den 31. december
  • Anvendelse af konsumfyrværkeri må kun ske i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar
  • Kommunalbestyrelsen (Roskilde Brandvæsen) udfører tilsyn med salgssteder mindst hvert 2. år