El-sikkerhedsattest

Hvad er en el-sikkerhedsattest?

En el-sikkerhedsattest udstedes af en autoriseret el-installatør. Kravet om el-sikkerhedsattesten kommer fra Sikkerhedsstyrelsen.
Attesten omfatter forsamlingslokaler og forsamlingslokale afsnit til flere end 150 personer.

Læs mere om forsamlingslokaler

Kontrollen af el-installationerne i forsamlingslokaler omfatter elektriske installationer, brugsgenstande og apparater, funktionsafprøvning og kontrol af Flugtvejs- og panikbelysning, varslingsanlæg og ABDL-anlæg, der hører til forsamlingslokalet med tilhørende gange og flugtveje, foyer, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.  

Hvor skal man have en el-sikkerhedsattest?

Der skal udstedes en el-sikkerhedsattest til forsamlingslokaler og forsamlingslokale afsnit til flere end 150 personer. Et forsamlingslokaler er eks. et beboerhus, teater, biograf, restaurant, koncertsale, idrætshal m.v..

Hvor ofte skal man have lavet en el-sikkerhedsattest?

El-sikkerhedsattesten skal udstedes hvert 2. år og være ophængt synligt i det pågældende lokale. Gerne i forbindelse med pladsfordelingsplanen. 

Læs mere om pladsfordelingsplan