DKV-plan

DKV-plan står for Drift-, kontrol- og vedligeholdelses plan. I bygningsreglementet (BR18) §137-158 er der opstillet en række bestemmelser, som skal sikre, at drift, kontrol og vedligeholde af brandsikkerheden i og ved byggeri opretholdes i hele byggeriets levetid.

Bestemmelserne gælder både nyt og eksisterende byggeri.

DKV-planen skal tilsikre, at der foretages kontrol og service af bygningskonstruktioner, brandtekniske installationer, brandslukningsudstyr, driftsmæssige forhold mv.

Opbygning af planen indeholder både hovedafsnit og bilag, som du kan læse nærmere om i Kapitel 7 til Bygningsreglementet vejledning til Kapitel 5 – Brand.