Oplag i trappeopgange

Roskilde Brandvæsen bliver ofte spurgt om reglerne vedr. oplag i trapperum i etageboligbyggerier. Det er ofte beboere i ejendommen, der er bekymret over oplag af f.eks. barnevogne, aviser, reoler med sko m.m.

Det er dog ikke Brandvæsnet der er myndighed på dette område. Brandvæsnet har derfor ikke mulighed for at sanktionere borgere eller bestyrelser, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Lovgrundlag

Reglerne for indretning af trappeopgange, som er flugtvejstrapper, er forankret i bygningsreglementet. Bygningsreglementet gennem tiden og senest det fra 2018 er meget restriktivt, når det gælder brandsikkerhed i trapperum, da trapperne er en flugtvej for ejendommens beboere. Faktisk er de ofte den eneste flugtvej.

Reglerne foreskriver, at man skal kunne komme til det fri via trapperummene uden at blive påvirket af røg, varme eller andre forhold, der hindrer, at man kan komme ud. Trapperummene må derfor kun indrettes til trafik, hvilket betyder, at der i trapperum ikke må placeres oplag af nogen art.

Det er således ikke tilladt at opstille reoler, kommoder, skabe eller andre lignende møbler, ej heller er det tilladt at henstille cykler, barnevogne, kørestole, avisbudstrailere m.m.

Husk! Trapperne er vores vej ind, og jeres vej ud!