Fyrværkeri for private

Hvornår må man fyre af?

 • I Danmark må du købe fyrværkeri fra den 15. december til og med den 31. december.
 • Du må affyre dit fyrværkeri fra den 27. december til og med den 1. januar.
 • Uden for sæson er det kun professionelle scene- og festfyrværkere, der må benytte og affyre fyrværkeri – du kan finde en lister over disse på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Gode råd ved affyring

 • Brug altid beskyttelsesbriller
 • Brug kun godkendt fyrværkeri
 • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
 • Hold sikkerhedsafstanden
 • Gå aldrig tilbage til en fuser

Hvor meget fyrværkeri må du have?

 • Du må højst opbevare 5 kg NEM (Netto Eksplosivstof Mængde) uden for fyrværkerisæsonen. NEM vægten skal stå på fyrværkeriet.

Hvor meget fyrværkeri må du køre med?

Når der er tale om transport af fyrværkeri, så betegnes det som farligt gods. Det betyder at du maksimalt må transportere 5 kg NEM – altså den samme mængde som du må opbevare i dit hjem.

Gode råd ved køb af fyrværkeri

 • Køb kun fyrværkeri fra et lovligt salgssted
 • Køb kun fyrværkeri som er CE mærket

Brug af fyrværkeri uden for sæsonen

 • Det er kun lovligt som privat person at anvende fyrværkeri fra den 27.december tilden 1.januar
 • Uden for sæson er det kun professionelle scene- og festfyrværkere, der må benytte fyrværkeri – du kan finde en lister over disse på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.