F-gas i hjemmet

Hvad er F-gas?

F-gas er komprimeret gas på flaske, enten stål eller komposit, som typisk består af propan, butan eller begge dele.

Hvor meget F-gas må du have derhjemme?

Mange mennesker har i dag gasflasker i hjemmet til brug for varmeovn, komfur, grill, terrassevarmer mv. – disse betegnes som anlæg. Men gasflasker kan udgøre både en brandfare og en eksplosionsfare, der er derfor krav til, hvor meget og hvordan du må opbevare flaskegas i hjemmet.

Hvordan må du opbevare gas indendørs?

 • Du må maks. have 40 kg. F-gas i form af flasker på højst 11 kg
 • Opbevaring må IKKE ske i kældre, da rummets gulv skal ligge over terræn
 • Rummet der benyttes til opbevaring, skal have mindst én dør eller ét oplukkeligt vindue til det fri
 • Flaskerne skal stå oprejst og sikres mod eks. stød, fald og varme

Hvordan må man bruge gas i forbindelse med anlæg?

 • 1 anlæg med 1 beholder i brug og en i reserve, eller
 • 1 anlæg med 1 beholder i brug og 1 anlæg med 2 beholdere, hvoraf 1 er i brug og 1 er i reserve, eller
 • 3 anlæg med hver 1 beholder i brug
 • På altaner og terrasser ved etageejendomme må der dog højst være 1 anlæg med 1 beholder i brug

Gode råd

 • Undgå brug af åben ild – også rygning – når du skal håndterer gasflasker
 • Vær sikker på at dit udstyr er CE eller DG mærket
 • Brug aldrig beskadigede gasflasker eller udstyr –tjek for revner i slanger mv.
 • Hav et egnet slukningsmiddel i nærheden af det sted, hvor du anvender flaskegas