Brandveje

Hvad er en brandvej?

En brandvej er en samlet betegnelse for adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer. 

Hvilke regler er gældende for brandveje?

  • Brandvejes placering og udstrækning skal tydeligt kunne identificeres og fremstå som et klart afgrænset areal fra øvrige arealer
  • Brandveje skal ryddes for sne, løvfald m.v., således at de er synlige
  • Brandvæsnet skal have uhindret adgang til brandveje
  • Hvis der ved brandveje er opsat bomme, pullerter, porte eller lignende, skal disse afspærringer kunne låses op med brandvæsnets systemnøgle
  • Brandveje skal være skiltet ved indkørsel
  • Brandveje skal altid være passable. Der må kun ske kortvarig standsning på en brandvej, såfremt chaufføren er i umiddelbar nærhed af køretøjet
  • Beplantning må ikke reducere brandvejes brug