Arrangementer

Når du skal afholde et arrangement kan der være mange ting du skal forholde dig til samt mange lovgivninger og tilladelser der skal opnås. Her er brandvæsnet ingen undtagelse.

Der skelnes mellem indendørs arrangementer og udendørs arrangementer.

Herunder er oplistet de punkter du skal være opmærksom på som involverer brandvæsnet, i forbindelse med arrangementer.

Indendørs arrangement

Indendørsarrangementer må afholdes i forsamlingslokaler der er godkendt til flere end 150 personer. Arrangementer til flere end 150 personer skal have en af Roskilde Brandvæsen godkendt pladsfordelingsplan.

Læs mere om forsamlingslokaler 

Læs mere om pladsfordelingsplan

Roskilde Brandvæsen skal herudover have en beskrivelse af arrangementet, for at kunne vurderer den overordnede sikkerhed.

Udendørs arrangementer

Et udendørs arrangement kan være alt fra et loppemarked, et motionsløb, en koncert, en festival, en byfest og alt derimellem. 

Udendørs arrangementer hvor der forefindes midlertidige salgsområder, -campingområder eller forsamlingstelte til flere end 150 personer, skal overholde bygningsreglementets præ-accepterede løsninger (bilag 11). 

Andre områder som ikke er omfattet af bygningsreglementet skal behandles efter beredskabsloven.

Hvilke informationer skal brandvæsnet have?

Hvor der af politiet er stillet krav til udarbejdelse af en sikkerhedsplan, skal denne fremsendes til Roskilde Brandvæsen sammen med anden relevant dokumentation såsom pladsfordelingsplaner, arrangementsplaner og kortmateriale.

Herudover skal det tydeligt fremgå om de præ-accepterede løsninger (bilag 11) overholdes i sin helhed eller om der er fravigelser herfra. Nederst på siden findes kontrolskemaer som kan belyse om der forefindes fravigelser fra de præ-accepterede løsninger eller ej. Eventuelle fravigelser kræver en byggetilladelse fra byggemyndigheden.

Beredskabsloven

Brandvæsnet skal foretage en helhedsvurdering af arrangementet og herudfra vurdere om der skal stilles yderligere vilkår til indretning og afholdelse af arrangementet.
Endvidere skal områder der ikke er omfattet af bygningsreglementets præ-accepterede løsninger, behandles.

Behandling og vilkår kan stilles med hjemmel i beredskabslovens §35 stk. 3.

Loven finder bl.a. anvendelse ved steder hvor der er særlige brandfarlige forhold, hvor der samles mange mennesker eller hvor store værdier er udsat for ødelæggelse.

Arrangementsbrandsyn

Roskilde Brandvæsen kan vælge at foretage arrangementsbrandsyn på: 

  • Transportable konstruktioner til flere end 150 personer
  • Midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer
  • Bygningsafsnit der anvendes til midlertidig overnatning
  • Arrangementer der er pålagt driftsmæssige krav i henhold til beredskabsloven 

Brandsynet sker ud fra en konkret vurdering af arrangementets karakter.

Læs mere om brandsyn