Tilslutningsaftaler for ABA og AVS-anlæg

Hvad er en tilslutningsaftale?

En tilslutningsaftale er en aftale der indgås mellem anlægsejer og Roskilde Brandvæsen om alarmoverførsel fra anlægget til brandvæsnets vagtcentral. Dette er gældende uanset om der er tale om et myndighedskrævet eller ikke myndighedskrævet (frivilligt) anlæg.

Hvad skal Roskilde Brandvæsen godkende inden et anlæg kan sættes i drift?

  • Placering af ABA-central og adgangsforhold hertil (gælder også sprinklercentral m.v.)
  • Placering af nøgleboks
  • Orienteringsplaner

Hvilken dokumentation skal være på plads inden anlæggets sættes i drift?

  • Adgangsdøren til ABA-central (sprinklercentral m.v.) skal være tydeligt markeret med skilt og skal opsættes iht. BILAG 12.
  • Ved betjeningspanelet skal der være opsat en betjeningsvejledning for anlægget.
  • Der skal fremsendes en målfast plantegning til Roskilde Brandvæsen, som viser placeringen af betjeningspanel (ABA-central, brandcentral og sprinklercentral), nøgleboks, skiltning og adgangsveje.
  • Anlægget skal inspiceres af et akkrediteret inspektionsfirma, iht. gældende regler, og godkendt inspektionsrapport for 1. gangs inspektion skal inden anlægget sættes i drift fremsendes til Roskilde Brandvæsen.