ABA - Drift og vedligeholdelse

Roskilde Brandvæsen har tilrettelagt et særligt brugerkursus for anlægsejere/-brugere og de personer, som har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af automatiske brandalarmeringsanlæg.

Kursets formål er at give deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt en viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige person.

På kurset kommer vi blandt andet omkring

  • hvordan en brand opstår
  • hvorfor der etableres brandsikringsanlæg
  • hvilke typer detektorer der findes
  • hvorfor ajourførte orienteringsplaner er vigtige
  • hvilket ansvar og hvilke pligter anlægsejer og det driftsansvarlige personale har
  • Undervisningen tager udgangspunkt i DBI Retningslinje 005, Automatiske Brandsikringsanlæg

Varighed: 3 timer