Opslag om brandforebyggelse

Opslag vedr. forebyggelse af brand opsættes i personaleområder. Opslaget tilpasses de lokale og aktuelle forhold og har til hensigt, at gøre personalet opmærksom på, hvilke tiltag og adfærd i hverdagen der kan være med til at forebygge brand.

For inspiration hertil kan du finde mere i Kapitel 7, bilag B (se link).

Eksempler på forebyggende adfærd

  • Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål.
  • Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.
  • Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug.
  • Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk.
  • Linnedvogne, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje.