Grill på altaner

Kulgrill

Du må gerne bruge kulgrill på din altan, så længe altanen har mindst én åben langside. Dvs. at hvis din altan er indbygget eller har en halvmur, så må du IKKE benytte grill på din altan.

Kulgrill må kun benyttes med trækul, træbriketter og lignende.

Optændingsvæske må kun benyttes på griller der er kolde og placeret i det fri. Der må derfor IKKE benyttes optændingsvæske på griller der benyttes på altan eller under carport.

Gasgrill

Normalt må du kun benytte gasgrill i det fri. Undtagelsesvis må du dog gerne bruge gasgrill på din altan, så længe mindst 50% af vægarealet er åbent jf. gasreglementet. Typisk vil der her være tale om frithængende altaner med rækværk. Undtagelsesbestemmelsen anses ikke for at være opfyldt, hvis der er tale om en frithængende altan med fast sider. 

Tilsyn

Roskilde Brandvæsen er myndighed for afbrændingsbekendtgørelsen, men foretager ikke tilsyn af altaner og griller i private boliger. Ligeledes udsteder brandvæsnet ikke påbud eller nedlægger forbud i mod benyttelsen.