Brandfarlige væsker i hjemmet

Brandfarlige væsker dækker over bl.a. benzin, diesel, sprit, fortynder, acetone, lampeolie, tændvæske til grillen mv. Reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker afhænger af de konkrete forhold, men der er nogle hovedregler, som du skal følge.

Hvor meget brandfarlig væske må du opbevare derhjemme?

  • Der må opbevares maks. 25 liter af de mest brandfarlige væsker – skal du opbevare mere end dette, stilles der en lang række krav, og du skal søge om tilladelse hos Brandvæsnet
  • Der må opbevares maks. 25 liter udendørs
  • I etageejendomme må der opbevares maks. 25 liter i hver lejlighed
  • Overjordiske tanke til fyringsolie må være maks. 6000 liter – ønskes der større tanke eller tanke af plast, skal der søges tilladelse hos Brandvæsnet

Hvordan må du transportere brandfarlige væsker?

Brandfarlige væsker betragtes under transport som farligt gods. Jf. bekendtgørelsen må privatpersoner transportere maks. 60 liter pr. beholder eller 240 liter pr. transporterende enhed (pr. bil).

Gode råd

  • Sørg for at der er god udluftning der, hvor du bruger væsken
  • Behold væsken i original emballage
  • Undgå brug af åben ild og rygning, når du anvender brandfarlige væsker