Bål

Hvad er et bål?

Bål er her defineret som et hyggebål eller bål i bålfad, hvor der benyttes rent, tørt træ eller træbriketter. Der må således ikke bruges haveaffald, malet eller imprægneret træ eller andre materialer.

Hvor må man afbrænde bål?

I Roskilde Kommune må man gerne have hyggebål og bålfade både i by- og landzone. I andre kommuner kan der være forbud mod bål i by-zoner.

Hvad er reglerne for afbrænding af bål?

Reglerne der regulerer afbrænding af bål ligger i Afbrændingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1339 af 10/12/2014), og siger følgende:

  • Du må kun afbrænde rent, tørt træ, træbriketter m.v.
  • Bål må ikke ske under overdækning, i carporte eller lignende (bålhytter der er fremstillet til formålet er undtaget)
  • Du må ikke have bål når der er hård vind eller derover
  • Bål skal være under opsyn indtil ild og gløder er slukket
  • Bål og bålfade skal holde en forsvarlig afstand til bygninger –ved en størrelse på over 80cm i diameter anbefales en afstand på 10 m
  • Det anbefales at holde en afstand på 15 m til let antændelig vegetation